Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB

- Hjälper dig att utveckla din fastighet

Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB riktar sig till dig som privatperson, men även till kommuner och företag i Östergötland, Småland och Södermanland. Bolaget erbjuder juridiska tjänster vid utveckling av fastigheter och entreprenader, inklusive förhandling av avtal, stöd vid lantmäteriförrättningar, exploatering och detaljplanering av både större och mindre projekt, samt ekonomiskt och juridiskt förvaltande av fastigheter och samfälligheter.

 

Som oberoende konsult eller projektledare kan Samhällsutvecklingsbolaget bistå under hela processen genom att utveckla eller bevara din fastighet. I det tidiga skedet av att utveckla en fastighet kan vi ta reda på förutsättningar och kostnader för hela processen. Vi kan hjälpa till vid ett nytt eller pågående projekt genom att upprätta kalkyler för projektet. Samhällsutvecklingsbolaget erbjuder även stöd till dig som köpare eller säljare av en fastighet och går igenom avtal, bygglov, strandskydd, arkeologiska förutsättningar samt kan genom samarbetspartners ordna besiktning av byggnader och andra anläggningar.

 

Om du önskar stycka av ett område av din fastighet erbjuder Samhällsutvecklingsbolaget stöd och rådgivning under hela processen. Vi går igenom förutsättningarna för att stycka av fastigheten inom eller utanför detaljplan. Genom att kontrollera inskrivna rättigheter som belastar fastigheten samt om andra belastningar eller skydd finns, vilket kan försvåra en framtida avstyckning, skapas en tydlig bild över förutsättningarna för ditt projekt.

 

Samhällsutvecklingsbolaget kan även bistå vid hantering av servitut och gemensamhetsanläggningar samt marksamfälligheter. Exempelvis kan vi utreda om samfälligheten följer förrättningsbeslutet samt vad servitutet reglerar och ansöka om att upprätta avtal eller ompröva befintliga beslut.

 

Kontakta Samhällsutvecklingsbolaget för en kostnadsfri offert avseende det som du behöver hjälp med.