Om

Vem är jag som driver Samhällsutveckling i Östergötland AB?

Jag som har startat och driver Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB heter Klas Liljestrand och är utbildad affärsjurist sedan 2013. Efter min utbildning vid Linköpings universitet har jag arbetat med fastighetsfrågor, främst kopplade till fastighetsbildning, exploatering och entreprenader. För närvarande driver jag Samhällsutveckling i Östergötland AB och arbetar parallellt som mark- och exploateringsingenjör. Tidigare har jag varit anställd som bolagsjurist inom ett fastighets- och entreprenadföretag med projekt och fastighetsförvaltning i södra och mellersta Sverige.

 

På samtliga arbetsplatser har jag konsekvent arbetat med fastighetsfrågor i en bred kontext. Jag har behandlat en mångfald av ärenden som rör fastigheter, samfälligheter, entreprenader och planläggning. I mitt arbete har jag haft mycket kontakt med myndigheter, företag och privatpersoner, vilket har gett mig insikt i behovet av att kombinera praktiska fastighetsfrågor med juridik. Genom mina erfarenheter har jag insett att det är nödvändigt att ha en bred kunskap om hela processen för att uppnå framgångsrika resultat. Som konsult erbjuder jag möjligheten att använda en holistisk synvinkel där samarbete mellan olika parter är grunden för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt på lång sikt.

 

Tillsammans med utvalda företag erbjuder Samhällsutvecklingsbolaget ett urval av tjänster för att du ska kunna realisera ditt projekt. Bland sammabetspartner finns konstruktörer, marknadsplatser för markanvisningar samt företag som skapar tillgänglig i din fastighet.
Du hittar samarbetspartnerna här!

Referensuppdrag

Juridisk rådgivning

Försäljning och fastighetsreglering av fastighet i Halland med över 10 delägare där en av delägarna utökar sig egna fastighet med del av gemensamma fastigheten och resterande del försäljs. 
Agerade rådgivare för hur upplägget skulle kunna genomföras och alternativa upplägga med såväl fastighetsbildning som juridisk granskning och stöd vid val av mäklare. 

Projektledare Basthagsvägens förlängning

Utbyggnad av bostadsområde med 9 fastigheter inklusive kommunal infrastruktur under 2020-2021. Uppdraget innefattade fastighetsförrättning, budget, upphandling samt entreprenadfrågor.

 

Projektledare Grebo Norrby

Projektledning för utbyggnad av ca 200 fastigheter norr om Grebo samhälle i Åtvidaberg. Uppdraget innefattar hantering av budget, planarbete, rättigheter, lantmäteriförrättning och entreprenadfrågor och pågår sedan 2018.