Samarbetspartners

Markanvisning.se är Sveriges ledande aktör avseende bevakning och publicering av markanvisningstävlingar, direktanvisningar, hyresupphandlingar och andra projekt där kommuner vill utveckla sin egen mark.  Tillsammans med Markanvisning.se erbjuder Samhällsutvecklingsbolaget olika typer av stöd i marknadsföreningen av fastigheter såsom bakgrundskontroller av anbudsgivare och framtagande av tävlingsprogram för att underlätta för kommuner att lyckas med sina markanvisningar. 

Smart-Ramp Sweden AB arbetar med att hitta hållbara och anpassningsbara tillgänglighetslösningar, både för företag och privatpersoner. Samhällsutvecklingsbolaget arbetar med utveckling av fastigheter och allmänna utrymmen, och en del i målsättningen att lyckas som fastighetsägare är att möjliggöra för alla att kunna ta del av fastigheten och här kan vi tillsammans med Smart-Ramp Sweden erbjuda alternativ för att åtgärda enkelt avhjälpt hinder och därmed möjliggöra för fler att kunna ta del av fastighetens möjligheter.  

JOMO Byggkonsult AB är ett företag med inriktning på konsultation i byggsektorn med inriktning mot ritningar och visualiseringar. Delägarna har en gedigen erfarenhet av byggbranschen, både inom projektering och entreprenadarbeten. JOMO Byggkonsult AB riktar sig främst, liksom Samhällsutvecklingsbolaget i Östergötland AB, på nyproduktion av villor & mindre flerbostadshus.

 

Genom samarbetet med JOMO Byggkonsult AB kan vi erbjuda en gemensam kontakt för att genomföra ditt önskade fastighetsprojekt.  Exempel på uppdrag kan vara generationsskifte där avstyckning och uppförande av bostad ska ske eller när man vill behålla kontrollen vid exploatering av sin fastighet.